آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فرم پیش دفاع دانشجویان دکتری(مخصوص دانشجویانی که پذیرش مقاله اخذ ننموده اند)تحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم آمادگی پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله به پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
شیوه نامه نگارش و تدوین رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
تذکرات مهم در خصوص مقاله جهت دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
مراحل تصویب عنوان پروپوزال دکتری و دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فهرست نشریات دارای امتیاز (موضوع بخشنامه شماره ۷۰۷۰۳۶۲)-شهریور ماه۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
لیست مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی-خردادماه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی)فهرست نشریات نامعتبر
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی