آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
هزینه تهیه برنامه کسب و کار مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان و تجهیز آزمایشگاههاسایر بخشنامه ها
نمره دهی مقالات دانشجوییبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالاتتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
نحوه اختصاص پژوهانهپژوهانه
نحوه آدرس دهی مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
مراحل تصویب عنوان پروپوزال دکتری و دفاع از رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusفهرست نشریات معتبر
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها
متمم بخشنامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لیست مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸فهرست نشریات معتبر
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لاک بوک کاروزیگروه پرستاری
لاک بوک کارآموزیگروه پرستاری
فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات دارای امتیاز (موضوع بخشنامه شماره ۷۰۷۰۳۶۲)-شهریور ماه۹۷فهرست نشریات معتبر