آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
فهرست نشریات دارای امتیاز (موضوع بخشنامه شماره ۷۰۷۰۳۶۲)-شهریور ماه۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی پژوهشی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست نشریات علمی ترویجی حوزه های علمیه دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
لیست مجلات معتبر وزارت علوم اردیبهشت ۹۸فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی دی ماه ۱۳۹۷فهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات دارای اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی-پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی-خردادماه ۱۳۹۸فهرست نشریات معتبر
لیست مجلات استخراج شده از پایگاه clarivate Analyticsفهرست نشریات معتبر
مجلات نمایه شده در پایگاه Scopusفهرست نشریات معتبر
فهرست مجلات و انتشارات جعلی و نامعتبر دانشگاه آزاد اسلامی (پژوهشگاه و شبکه های آزمایشگاهی)فهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار -وزارت بهداشتفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به اسفند۹۶ - وزارت علومفهرست نشریات نامعتبر
فهرست نشریات جعلی و بی اعتبار منتهی به دی۹۸- دانشگاه آزاد اسلامیفهرست نشریات نامعتبر
لیست انتشارات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
لیست مجلات نامعتبر شهید بهشتیفهرست نشریات نامعتبر
بخشنامه عدم درج اسامی متفرقه در مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامه در رساله های تحصیلات تکمیلیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
بخشنامه ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد کیفیبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
خلاصه بخشنامه ترتیب نوشتن اسامی نویسندگان و آدر س دهی در مقالاتبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست مهلت مقالهبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی
فرم درخواست نمره مقاله در مجلات معتبر مخصوص دانشجوبخشنامه ها و فرمهای نمره دهی مقالات دانشجویی