آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه استفاده از بودجه های انجمنهای علمی، ادبی و هنری دانشگاهانجمن های علمی دانشگاه
شیوه نامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
شیوه نامه نگارش و تدوین رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
صورتجلسه دفاع پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)
طرح درس تئوریگروه پرستاری
عدم تکراری بودن موضوعتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
فرم آمادگی برگزاری جلسه دفاعیه - دانشجوتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم آمادگی پیش دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله به پژوهشتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم اطلاعات پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اطلاعات مربوط به مقاله دکترا جهت دفاعتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم اطلاعیه برگزاری دفاعیهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم اعلام آمادگی برای دفاع از رسالهتحصیلات تکمیلی (دکتری)
فرم امتیازبندی فعالیت پژوهشی برای دریافت پژوهانه (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه
فرم پروپوزالتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم پروپوزال دکتریتحصیلات تکمیلی (دکتری)