آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بخشنامه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری به صورت دوروتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
نحوه ارائه آدرس کامل و دقیق در مقالاتتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه عدم امکان دفاع پیش از موعد مقررتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
بخشنامه ممنوعیت درج نام افراد دیگر در مقاله مستخرج از پایان نامهتحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)
فرم صفر مربوط به طرح های پژوهشیطرح های پژوهشی
آیین نامه طرح های تحقیقاتیطرح های پژوهشی
فرم درخواست تشویق مقالهبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
متمم بخشنامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
شیوه نامه تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
بخشنامه تکمیلی تشویق مقالاتبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
بخشنامه تشویق مقالات و آدرس دهیبخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
فرم ارائه مقاله چاپ شده در مجلات معتبربخشنامه ها و فرم های تشویق مقالات
تقویم کنفرانسهای سال ۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامیبخشنامه های پژوهشی
فرصت مطالعاتی ۲۸۸۱۲۳فرصتهای مطالعاتی
فرصت مطالعاتی ۴۰۷۸فرصتهای مطالعاتی
شرکت اعضا هیات علمی در همایش های خارجیکنفراسها
متمم بخشنامه شرکت در همایشهای بین المللی داخلیکنفراسها
متمم بخشنامه کنفرانس های خارجیکنفراسها
ممنوعیت شرکت در کنفرانس های خارجی بصورت پوسترکنفراسها
بخشنامه شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی (به روز شده ۱۳۹۵)پژوهانه