نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۶ مورد.
عنواندانلود فایل
 
آیین نامه ارتقاء مرتبه هیات علمی دانشگاه
آیین نامه اعطای بورس داخل - ارتقای سطح علمی مربیان
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
آیین‌نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
اصلاح فرآینده ثبت پرونده های ارتقاء در واحد های دانشگاهی
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضاای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتری
بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی
بخشنامه بهره گیری از ساعات موظف اساتید
بخشنامه ترفیع سالانه(جدید- ۹۴/۷/۳)
بخشنامه جدید در مورد ارتقا به استادیاری
بخشنامه راهنما و مشاوره برای دانشجویان دکترا
بخشنامه گواهی های اخذ شده در ارتقا
تبدیل وضعیت استخدام هیآت علمی
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی
تعیین میزان آموزانه (حق التدریس) مدرسان عضو هیات علمی و غیر عضو هیات علمی از نیمسال تحصیلی ۹۵-۹۴
چارت روند جذب هیات علمی در واحد بندرعباس
چک لیست مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
شناسنامه عضو هیآت علمی
شناسنامه عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیآت علمی