نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۰ مورد.
عنواندانلود فایل
 
چک لیست مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم رزومه علمی پژوهشی و اجرایی اساتید
فرم شماره یک
فرم ترفیع سالانه
فرم تبدیل وضعیت اعضا هیات‌علمی از پیمانی به رسمی ازمایش و رسمی قطعی
فرم ارتقا مرتبه علمی
تعیین میزان آموزانه (حق التدریس) مدرسان عضو هیات علمی و غیر عضو هیات علمی از نیمسال تحصیلی ۹۵-۹۴
اصلاح فرآینده ثبت پرونده های ارتقاء در واحد های دانشگاهی
آیین نامه اعطای بورس داخل - ارتقای سطح علمی مربیان
الزامی بودن مامور به تحصیلی اعضاای هیات علمی به محض قبولی در دوره دکتری
آیین‌نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
بخشنامه ترفیع سالانه(جدید- ۹۴/۷/۳)
بخشنامه راهنما و مشاوره برای دانشجویان دکترا
چارت روند جذب هیات علمی در واحد بندرعباس
بخشنامه جدید در مورد ارتقا به استادیاری
بخشنامه گواهی های اخذ شده در ارتقا
بخشنامه بهره گیری از ساعات موظف اساتید
بخشنامه حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و رساله های دکترای تخصصی
تعیین تشویق و رکود علمی اعضای هیات علمی
آیین نامه ماموریت و انتقال اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی