نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.
عنواندانلود فایل
 
شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقامرتبه اعضاهیآت علمی ۱
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیآت علمی
شناسنامه عضو هیآت علمی
شناسنامه عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا مرتبه
آیین نامه ارتقاء مرتبه هیات علمی دانشگاه
شیوه نامه ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی
تبدیل وضعیت استخدام هیآت علمی
فرم پیشنهاد موضوع رساله دکتری و اساتید راهنما و مشاور
بخش‌نامه ماده ۵۵
آیین‌نامه کارشناسی ارشد
آیین‌نامه کارشناسی و کاردانی
آیین‌نامه دکترا
تعیین مدارک و حد نصاب نمره قبولی زبان انگلیسی جهت دانشجویان دکتری تخصصی
چک لیست مدارک مورد نیاز جهت تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی
فرم رزومه علمی پژوهشی و اجرایی اساتید
فرم شماره یک
فرم ترفیع سالانه
فرم تبدیل وضعیت اعضا هیات‌علمی از پیمانی به رسمی ازمایش و رسمی قطعی
فرم ارتقا مرتبه علمی
تعیین میزان آموزانه (حق التدریس) مدرسان عضو هیات علمی و غیر عضو هیات علمی از نیمسال تحصیلی ۹۵-۹۴