معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر مازیار یحیوی
سمت : معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی
مرتبه علمی: دانشیار 
پایه: ۲۲
 
سوابق شغلی :
۱- مدیر گروه شیلات و محیط زیست
۲- رئیس بخش منابع طبیعی و علوم دریایی
۳- معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
۴- معاون دانشجوئی دانشگاه
 
جهت مشاهده سوابق علمی، پژوهشی ایشان می توانید لینکهای زیر مشاهده نمایید.