مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی: دکتر احسان محمدی نژاد

سمت :مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

مقالات:

۱- بررسی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و توسعه روستایی در ایران
۲- بررسی مزیت‌های نسبی استان گیلان در تولید محصولات زراعی
۳- بررسی عوامل موثر بر مصرف ماهی در استان سیستان و بلوچستان
۴- اثرات آزادسازی قیمت حاملهای انر‍‍‍‍‍‍‍زی در صادرات صنایع کشور
۵- اثر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران
۶- تاثیر سیاستهای پولی و مالی در تثبیت مالی ایران
۷- اثر حذف یارانه انرژی بر ساختار هزینه ای صنعت در ایران
۸- بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر شاخص سلامت به تفکیک جنسیت در ایران
۹- بررسی تاثیر تفاوت دهک های درآمدی بر ساخص سلامت در ایران
۱۰- نقش انرژی برق در رشد اقتصادی ایران با تاکید بر توسعه پایدار

:English articles
Applying recusive regression & rolling regression methods for the study of structural change in export demand function of iran
The impact of perception of organizational support on public service motivation
The relationship betwee macroeconomic variables and the return index of tehran stock exchange
The effect of energy consumption on economic growth of members of islamic conference organization countries
Studying the globalization effects of economics on the export of Persian carpet
Analysis of the inter_relationship between exchange rate and stock index in three selected asian countries iran, malays
Investigation the impact of organization culture on total quality management in central  administration  of transportation and  all of its subsidiaries offices the province of  hormozgan

سوابق اجرائی در آموزش عالی :
مدیر گروه رشته ارتباطات از ۸۹ تا ۹۰
مدیریت گروه رشته اقتصاد  دانشکده   علوم انسانی دانشگاه  آزاد اسلامی بندرعباس .از سال ۸۹ تا ۹۲
مدیر گروه گمرک از سال ۹۰تا ۹۲
مدیر گروه ارشد اقتصاد از خرداد ۹۱ تا ۹۳ 
عضو شورای آموزش دانشگاه از اسفند ۹۰ تا کنون
مدیر کل آموزش دانشگاه ازاد بندرعباس از ۹۳ تا کنون

وظایف مدیر آموزش:

۱-    نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی مقاطع مختلف ومصوبه های شورا ی آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص
۲-    بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب به معاونت آموزشی وشورای آموزشی
۳-    تهیه وتدوین شیوه نامه ها وطرح های آموزشی وارائه آنها به شورای آموزشی دانشگاه
۴-    بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی
۵-    نظارت برروند فعالیت های طراحی وراه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه
۶-    تشکیل پرونده وثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه وشیوه نامه های آموزشی
۷-    کنترل سنوات  تحصیلی دانشجویان
۸-    تهیه گزارش های کارشناسی  پرونده های دانشجویان
۹-    نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع  مختلف رشته های تحصیلی  
۱۰-  نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان
۱۱- امور مربوط به دانشجویان ممتاز
۱۲- امور مربوط به ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
۱۳- مشارکت در برگزاری جشن آغاز تحصیلی وجلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود
۱۴- ارائه گزارشهای آماری وتدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه 
۱۵- ارائه مشاوره واطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات وآیین نامه های آموزشی
۱۶- افزایش مهارت های شغلی کارکنان با مشارکت دادن آنان در دوره های آموزشی کوتاه مدت وجلسات داخلی
۱۷- کنترل ونظارت بر عملکرد بایگانی آموزش