مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

----------------------------------------------------

نام و نام خانوادگی: علی امیری

مرتبه علمی: استادیار گروه حسابداری و مدیریت اجرایی

فعالیتهای پژوهشی : مالی - مدیریت - منابع انسانی

Email: a.amiri@iauba.ac.ir

 

تحصیلات دانشگاهی

 کارشناسی حسابداری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱

کارشناسی ارشد حسابداری مدیریت  ازدانشگاه دولتی پونا – کشور هند از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷

دکتری حسابداری مدیریت  از دانشگاه دولتی کرالا – کشور هند از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴

سوابق اجرایی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی از دی ماه ۱۳۹۷ تاکنون 

ریاست دانشکده علوم انسانی از شهریور ۹۶ تا دی ماه ۱۳۹۷

یکدوره مدیر گروه کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

عضو شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم انسانی از سال ۱۳۹۴ تا کنون

دبیر علمی اولین همایش ملی حسابداری در دانشگاه آراد اسلامی واحد بندرعباس در سال ۱۳۹۵

دبیر اجرایی دومین همایش ملی در دانشگاه آراد اسلامی واحد بندرعباس حسابداری در سال ۱۳۹۶

وظایف مدیر آموزش:

۱-    نظارت بر اجرای آئین نامه های آموزشی مقاطع مختلف ومصوبه های شورا ی آموزشی دانشگاه و ابلاغیه های کمیسیون موارد خاص
۲-    بررسی مستمر فرآیندهای اجرایی خدمات آموزشی و پیشنهاد شیوه های مناسب به معاونت آموزشی وشورای آموزشی
۳-    تهیه وتدوین شیوه نامه ها وطرح های آموزشی وارائه آنها به شورای آموزشی دانشگاه
۴-    بهره گیری از شیوه های مناسب جهت ارتقای کیفی خدمات آموزشی
۵-    نظارت برروند فعالیت های طراحی وراه اندازی سیستم جامع اتوماسیون آموزشی دانشگاه
۶-    تشکیل پرونده وثبت نام پذیرفته شدگان مطابق با آئین نامه وشیوه نامه های آموزشی
۷-    کنترل سنوات  تحصیلی دانشجویان
۸-    تهیه گزارش های کارشناسی  پرونده های دانشجویان
۹-    نظارت بر اجرای برنامه های مصوب مقاطع  مختلف رشته های تحصیلی  
۱۰-  نظارت بر عملکرد فعالیت های آموزشی دانشجویان
۱۱- امور مربوط به دانشجویان ممتاز
۱۲- امور مربوط به ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی
۱۳- مشارکت در برگزاری جشن آغاز تحصیلی وجلسه توجیهی دانشجویان جدید الورود
۱۴- ارائه گزارشهای آماری وتدوین گزارش عملکرد سالانه از فعالیت های آموزشی دانشگاه 
۱۵- ارائه مشاوره واطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه مقررات وآیین نامه های آموزشی
۱۶- افزایش مهارت های شغلی کارکنان با مشارکت دادن آنان در دوره های آموزشی کوتاه مدت وجلسات داخلی
۱۷- کنترل ونظارت بر عملکرد بایگانی آموزش